Tichý vetrík po doline veje

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Tichý vetrík po doline veje,
slniečko sa poza hory smeje.
[:Jarné kvieťa v poli sa rozvíja,
ach, Bože môj, však som nešťastlivá.:]

2.
Ani v lete, keď je všetko v kvete,
nič mi je nie po vôli na svete.
[:Len tmavý hrob, ten mi je po vôli,
v tmavom hrobe, srdce ma nebolí.:]