Tade dole, v čiernom háji

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
[:Tade dole, v čiernom háji,
išlo dievča trávu žati.:]
[:Keď chceš, dievča, trávu žati,
musíš za ňu život dati.:]

2.
[:Keď musím zaň život dati,
daj mi tri krát zavolati.:]
[:Môžeš volať štyri krát,
nepočuje ťa otec, mať.:]

3.
[:Keď prvý krát zavolala,
tá hora sa ozývala.:]
[:Keď druhý raz zavolala,
staršia sestra ju počula.:]

4.
[:Bratia naši, zle je s nami,
naša sestra bola v háji.:]
[:Keby ona zle nebola,
tak by na nás nevolala.:]

5.
[:Išli bratia do hájička,
postretli tam jágerečka.:]
[:Jáger, jáger, povedz pravdu,
čo máš flintu skrvavenú.:]

6.
[:Zastrelil som holubičku,
čo štrngala v okénečku.:]
[:Vo dne v noci štebotala,
mne smutnému spať nedala.:]

7.
[:Jáger, jáger, povedz pravdu,
lebo pôjdeš na prísahu.:]
[:A on sa tak veľmi zlakol,
hneď odrazu, pravdu riekol.:]

8.
[:Nebola to holubička,
bola to vaša sestrička.:]
[:Tam vám leží, v čiernom háji,
zahrabaná, hneď na kraji.:]