Šípová ružička, čo sa nerozvíjaš

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Šípová ružička, čo sa nerozvíjaš,
frajerôčka moja, čo sa na mňa hneváš.
Čo sa na mňa hneváš, čo sa na mňa duješ,
kto ti to povedal, že moja nebudeš.

2.
Mne to povedala celá tvá rodina,
že tebe nesvedčí chudobná dievčina.
Chudobná nesvedčí, bohatá ma nechce,
počkajte rodičia, Pán Boh vás potresce.

3.
Pán Boh vás potresce, pre vašu nevestu,
čo vás bude ťahať, za vlasy na cestu.
Za vlasy na cestu, za uši do járku,
že ste nepoznali, chudobnú devenku.