Stojí lipka, stojí

Dolná Ždaňa, Tekov

1.
Stojí lipka, stojí, od poly zelená,
pod ňou sa Anička s Jankom na karty hrá,
hej, na karty hrá.

2.
Tak oni hrali, v kartách preberali,
od veľkej ľúbosti, obaja zaspali,
hej, obaja zaspali.

3.
Anička zaspala na zelenej lúčky,
a Janík jej zaspal na jej bielej rúčky,
hej, na jej bielej rúčky.

4.
Vstávaj, Anka, vstávaj, už je popludní,
poď ma vyprevadiť, cez tia naše humny,
hej, cez tie naše humny.

5.
Odprevadila ho až na krížne cesty,
ona nevedela o svojom nešťastí,
hej, o svojom nešťastí.

6.
Janíček ju chytil za jednu ručičku,
a zahodil ju on, na zelenú lúčku,
hej, na zelenú lúčku.

7.
Druhy raz ju chytil za obidve rúčky,
a zahodil ju on, kde Dunaj najhlbší,
hej, kde Dunaj najhlbší.

8.
Plávaj, Anka, plávaj, od kraja do kraja,
ak na kraj vyplávaš, budeš žena moja,
hej, budeš žena moja.

9.
Anička plávala, kde najhlbšia voda,
od veľkého žiaľu na panny volala,
hej, na panny volala.

10.
Diovčence, diovčence so mňa príklad berte,
tým hrdým mládencom, klamať sa nedajte,
hej, klamať sa nedajte.

11.
Ja som taká bola, ja som uverila,
bola by som za ním, do vody hodila,
hej, do vody hodila.