Páňi, päňi, uherskí páňi

Púchovská dolina

1.
Páňi, päňi, uherskí páňi,
prečo sce mňa na vojnu vzaľi?
Tam som strável mladi vek,
kej som ja mal žienku mac,
ach, škoda, preškoda mojich mladích liet.

2.
V mladém veku sce mňa ňeznaľi,
kúska chľeba sce mi ňedali,
a kec sce mňa poznaľi,
na vojnu sce mňa vzaľi.
Pán Boh vám pomáhaj v vašom svedomí.