Peknô je to Brezno

1.
Peknô je to Brezno, krajšia je Bystrica,
v Bystrici najkrajšia Lazovná ulica.

2.
V tej ulici domček, v ňom krása panenská,
ver, jej nemá páru stolica Zvolenská.

3.
Ja by si žiadau byť, viac mi nie potreby,
za živa v Bystrici a po smrti v nebi.

4.
Ej, dubči, že mi, dubči, mám frajerku v Ľupči
a druhá je v Brezne, nak ju tam čert vezme.

5.
Frajerôčka moja, čerti teba vzali,
ty si sa vydala, mňa na vojnu vzali.

6.
Ty si sa vydala, smutne nevesele,
mne šablička visí v kasárni na stene.