Jasná hviezda svietila

1.
Jasná hviezda svietila, keď ma milá bozkala.
Sadli sme si na lavičku a ku mne sa túlila.

2.
Keď sa ku mne túlila, žalostne zaplakala,
ja som sa jej opytoval, prečo plačeš má milá.

3.
Nespytuj sa, má milý, ťažko mi je hovoriť,
lebo teba moja mamka zabraňuje mi ľúbiť.

4.
Jaj, Bože môj predrahý, čím som sa k nej previnil,
veď som ja tvojej mamičky nič planýho nespravil.

5.
Počkajte vy, mamička, budete vy banovať,
keď nám budete zbraňovať, pôjdeme si život vziať.

6.
Keď si život vezmeme, všetko bude skončené,
veď na druhom svete ľúbiť nebude nám bránené.