Keď som išiou na vojnu

1.
Keď som išiou na vojnu bojovať,
misev som sa od milej odobrať,
zbohom, zbohom, frajerôčka moja,
prídem z vojny budeš žienka moja.

2.
Keď som prišiou bola už vydatá,
jaj, Bože môj, čo mám robiť zasa,
čí sa ženiť a či ešte čakať
a či ja mám prežalostne plakať.

3.
Neplač, Janík, nermúť si srdiečko,
ešte rastie pre teba dievčatko,
ešte rastie u susedov zdola,
ej, to bude tá ženička tvoja.