Zasial som ďateľinku

Podpoľanie

1.
Zasial som ďateľinku pod horu zelenú,
mal som ja frajerôčku jak ruža červenú.
[:Mal som ju veľmi rád, jaj ona mňa milovala,
bola by celý život za mňa darovala.:]

2.
Prišla ta smutná chvíľa, musel som rukovať,
tu moju najmilejšiu, musel som zanachať.
[:Smutné bolo to posledné rozlúčenie,
keď som ja zanahaval moje potešenie.:]