Čože je to päťdesiatka

Hudba: Juraj Viliam Schöffer
Text: Valentín Erben

1.
Čože je to päťdesiatka,
keď sa páčia nám dievčatká.
To pre muža nie tak veľký vek,
keď vie bozkať dievča ako kvet.

Čože je to päťdesiatka,
keď sa páčia nám dievčatká.
Hej, bozká sa, už je het,
dievčatká mladosť vrátia späť.