Borovka, borovka

1.
[:Borovka, borovka, zelená je borovka,:]
[:či sa ešte nevydáva tá moja frajerka?:]

2.
[:Ešte nie, ešte nie, ale už ju pýtaju,:]
[:ponáhľaj sa môj kamarát, za teba ju dajú.:]

3.
[:Dosť som sa ponáhľau, no nemohou som prísti,:]
[:musela tá moja milá za druhýho isti.:]


alebo:
Borouka, borouka

1.
[:Borouka, borouka, zeľená je borouka,:]
[:či sa ešťe ňevidala tá moja frajerka?:]

2.
[:Po vôľi, po vôľi, ľem je tej po vôľi,:]
[:kerá sa vichovala pri svojej maťeri.:]

3.
[:Ešťe sa ňevidám, ešťe troška dočkám,:]
[:ešťe si ja mojim očkám po vôľi vikonám.:]

4.
[:A ja som sa jedna pri svojej chovala,:]
[:aľe preci mi moja mať po vôľi nedala.:]

5.
[:Oťedz, maď, ňebráňťe, zobrať sa nám dajťe,:]
[:zobrať sa mi mi misíte raďi sa vidíme.:]

6.
[:Ak sa mi schibíme, chibí sa šecok svet,:]
[:ako bi odpadou z červenej ruži kvet.:]

7.
[:Červená ružička dvanadz ráz kvitla,:]
[:ako si, má milá, odo mňa odvikla?:]

8.
[:Odkvitla, odkvitla keť si ma zanahav,:]
[:bohdaj ťebe milí ňigda ňepomahav.:]


alebo:
Borievka

1.
Borievka, borievka, zelená je borievka,
[:či sa ešte nevydala tá moja frajerka.:]

2.
Ešte nie, ešte nie, ale už ju pýtajú,
[:ponáhľaj sa, môj kamarát, za teba ju dajú.:]

3.
Aj som sa ponáhľal, ešte som aj utekal,
[:keď som ku mej milej prišiel, iný pri nej ležal.:]

alebo:
Repište

3.
Dosť som sa ponáhľal, ale mi ju nedali,
[:už mi moju najmilejšiu za iného dali.:]

4.
Červená ružička, sedem razy rozkvitla,
[:prečo si ty, moja milá, za druhého išla?:]