Můj rodný kraj

Hudba a text: Pavel Krška, Veselá trojka Pavla Kršky

1.
Ptáčkové nad stráni zpívají a vedle zašumí háj.
Usedám okouzlen do trávy, rodný kraj před sebou mám.
Vesnička malá jak na dlani leží v ní, každý dům důvěrně znám.
A nad ní kopeček, je na něm zámeček, tam já si jako kluk hrál.
Ptáčkové zpívají, srdce se rozbuší, když vidím svůj rodný kraj.
Ten černej kopeček a na něm zámeček a pod ním náš pivovar.

2.
Kdybych snad do světa zabloudil, vše co mám, za to bych dal.
V Černé Hoře jsem se narodil, tam bych i zemřít si přál.
Vesničku kopečky v náručí svírají, lesy a háje šumí.
Kde se zde narodil a školu vychodil, ten tomu porozumí.
Ptáčkové zpívají, srdce se rozbuší, když vidím svůj rodný kraj.
Ten černej kopeček a na něm zámeček a pod ním náš pivovar.

Mezihra

3.
Vesničku, kopečky v náručí svírají, lesy a háje šumí.
Kdo se zde narodil a školu vychodil, ten tomu porozumí.
Ptáčkové zpívají, srdce se rozbuší, když vidím svůj rodný kraj.
Ten černej kopeček a na něm zámeček a pod ním náš pivovar.

Dohra