Pod Roháčom žijem

Orava

1.
Pod Roháčom žijem, čistú vodu pijem,
[:kúska chľeba ňemám, šťe si zaspievam.:]

2.
Z roháčskej voďički, dostaňem pekní hlas,
[:počuje ma milá, aľe ma ňepozná.:]

3.
Domov ľuďia s poľa, komu dobrá vôľa,
[:komu ňie po vôľi, nak nocuje f poľi.:]