Synak som já synak

1.
Synak som já synak,
ňeviem, čo sa dočkám.
[:Ceduľenka z kanceláre
píšu mi hu dva šandáre,
že mosím byc voják.:]

2.
Mamička povedá,
že si synka nedá,
[:že tatýček doma ňeňi,
že von ľeží v čiernej
zemi, čiernej neoranej.:]