Hej, bul ja porobočok

Zamutov, Horný Zemplín

1.
Hej, bul ja porobočok, hej, ňebulo mi pari,
[:hej, pokeľ ja ľuboval, hej, dzifče bilej tvari.:]

2.
Hej, paropčeňe mojo, hej, jak ši mi uhaslo,
[:hej, jak toto slunečko, hej, co za huru zašlo.:]

3.
Hej, bo toto slunečko, hej, zašlo ta i vijdze,
[:hej, paropčeňe mojo, hej, už vecej ňepridze.:]

4.
Hej, už ja še ožeňil, hej, už ja še pocešil,
[:hej, už ja svuj kalapik, hej, na kolok zavešil.:]

5.
Hej, na kolok, na kolok, hej, až na sami spodok,
[:hej, žebi ľudze znaľi, hej, že ja ňe parobok.:]