Na záhumňi

1.
Na záhumňi, na záhumňi,
na tom jarom žice, na tom jarom žice,
pasú sa tam, pasú sa tam,
sivé holubice, sivé holubice.

2.
Kebi sú to, kebi sú to,
sivé holubice, sivé holubice,
ale sú to, ale sú to,
tri švárne dievčence, tri švárne dievčence.