Hej, hej, heluja (Narodil sa nám Kristus Pán)

vianočná

1.
[:Narodil sa nám Kristus Pán, šťastná to chvíľa,:]
[:hej, hej, heluja, Panna Mária, Kristus Pán.:]

2.
Kdeže my ho okúpeme Panna Mária,
pri krajíčku studienečky Panna Maria
[:hej, hej, heluja, Panna Mária, Kristus Pán.:]

3.
Do čoho ho povijeme Panna Mária,
do kuščička platienečka Panna Mária.
[:hej, hej, heluja, Panna Mária, Kristus Pán.:]

4.
Aké že mu meno dáme Panna Mária,
Ježiško mu meno dáme Panna Mária.
[:hej, hej, heluja, Panna Mária, Kristus Pán.:]