Družba ja ti, družba

Osturňa, Zamagurie

1.
Družba ja ťi, družba, časka moja sužba,
hustočku mi daľi, nazad mi jom vžaľi.

2.
Družbovjé, družbovjé, kému družbujeťe,
tobi džéfca, tobi, hudobnej siroče.

3.
Hudobna sirota Boha uprosjéua,
žéby še vydaua, žéby ňesužyua.

4.
Družbovjé, družbovjé, ďe sťe družbuvaľi,
v kredencu my byľi i cukjér my zerľi.

5.
Ôstatňe pjerečko cos mi mjyua daua,
jus šé mi ňebuďeš ô druhe staraua.

6.
Tu sobi zašpjévam, ďe najvjeci ľuďi,
tam sobi zapuacu, ďe ňifto ňeviďi.

7.
Tam sobi zapuacu, tam sobi zapuacu,
ďe ňifto ňeviďi, ďe ňifto ňeviďi.