Poďže, dievča, poďže za mňa

celoslovenská

1.
Poďže, dievča, poďže za mňa, nebude ti krivda žiadna,
[:a ja sa dobre mám, a ja ťa vychovám.:]

2.
Mám ja domček maľovaný, nieto na ňom okien, dverí,
[:a ja sa dobre mám, a ja ťa vychovám.:]

3.
Nebudú tie husi gágať, ani sliepky kodkodákať,
[:a ja sa dobre mám, a ja ťa vychovám.:]

4.
Od masti sa nezaprášiš, od múky sa nezamastíš.
[:A ja sa dobre mám a ja ťa vychovám.:]