Skakala pinda do kojca

Ružbachy, Spiš

1.
[:Skakala pinda do kojca,:]
[:ňevydum še ja za gdofca.:]

2.
[:Bo gdovjec by mje omavjol,:]
[:ze pjyrse zune lepse mjol.:]

3.
[:Džeči by na mje plakaľi,:]
[:ze zle macoche dostaľi.:]