Stara ze Zavady

Ružbachy, Spiš

1.
Stara ze Zavadyokynkym kukala,
zeby ľym bogate ňevjaste dostala,
ňevjaste dostala.

2.
Na Zavadže ľudže bez soľi jadaľi
a na vyhyr sobje ňevjaste sukaľi,
ňevjaste sukaľi.

3.
Na Zavadže izba zvjyrhu obtargana,
idže du ňyj brovta nacud uplakana,
nacud uplakana.

4.
Stara ze Zavady otvjyrajče plevne,
vjedymy ňevjaste, co vum jutro zľegňe,
co vum jutro zľegňe.

5.
Po co zeš tu Přisla, po so zeš tu šadla,
co zeš so přiňesla, toto bedžes jadla,
toto bedžes jadla.

6.
Ja sama ňepřisla, ja sama ňešadla,
pocos za mnum hodžul, ked jym če ňefčala,
ked jym če ňefčala.