Od včera zvečara

1.
[:Od včera zvečara chodzim kolo dvora,:]
[že če čujem plakac, že če čujem plakac, frajirečko moja.:]

2.
[:Stal som pod oblačkom ked tebe pitaľi,:]
[:ručku ši mu dala, ručku ši mu dala, mňe slzi padaľi.:]

3.
[:Ručku ši mu dala, i pravu, i ľavu,:]
[:mňe slzi pqdaľi, mňe slzi padľi dolu calu tvaru.:]

4.
[:Ak keď ci padaju, tak še pouciraj,:]
[:na druhim valaľe, na druhim valaľe frajerki ňehľedaj.:]