Kec som išieu popod háj

1.
[:Kec som išieu popod háj,:]
[:popod háj zeľení.:]

2.
[:Stupiu som tam na kameň,:]
[:na kameň stuďení.:]

3.
[:A spot toho kameňa,:]
[:voďička viviera.:]

4.
[:Napi sa jej, milá,:]
[:ak si spravodľivá.:]

5.
[:Prví ras s napila,:]
[:červika vipila.:]

6.
[:Druhí ras napila,:]
[:krásu premeňila.:]