Dú, dú, pod vodu

Stráža, Kysuce, detské hry

1.
Dú, dú, pod vodu, pod zelenú jahodu,
čierna krava Milena tresla sa do kolena,
koleno bolí, stodola horí,
vlk stojí pod dubom, zhovára sa s holubom
a ti moja holubička, vezmi štiri ti vojička,
ot pimplika do pimplika, ika tika, apa tika, ven.