Sla džyvecka do ľasecka

Rabča, Orava

Sla džyvecka do ľasecka

1.
Sla džyvecka do ľasecka, do žyľonegọ – acha,
do žyľonegọ – acha, do žyľonegọ.
Napotkala mysľivecka bardzo švarnegọ – acha, 
bardzo švarnegọ – acha,  bardzo švarnegọ.

Refr.:
[:Dže jy ta uľica, dže jy tyn dọm,
e jy ta džyfcyna, co kocham jo?
Znaľazlem uľice, znaľazlem dọm,
znaľazlem džyfcyne, co kocham jo.:]

2.
Myšľivecku, kochanecku, bardzo čy rada – acha,
bardzo čy rada – acha, bardzo čy rada.
Dala byk či chľeba z maslym, aľe go zadla – acha,
e go zadla – acha, aľe go zadla.

Refr.: