Kaľina v ľeše

Rabča, Orava
Kaľina v ľeše

1.
[:Kaľina v ľeše pochyľila še,:]
[:Kašonka z Jašym pogňevala še.:]

2.
[:Pogňevala še a ňev́ym vo  co,:]
[:přijechol v nocy a ňev́ym po co.:]

3.
[:Přisel un v nocy kolo pọlnocy,:]
[:zatromb́ọl, zapiskol a vytar vocy.:]

4.
[:Kašonkọ moja, napọj mi kọňa:]
[:z murovanyj studžynecki z novegọ v́adra.:]

5.
[:Kọň vode pije, noskami bije,:]
[:učekoj ze, Kašoneckọ, bo čy zabije.:]

6.
[:Ḱy ḿe zabije, ňeg ḿe zadepce,:]
[:ňebede jo učekala, bo šy mi ňechce.:]

7.
[:Ḱy ḿe zabije, jo bede ľezeč:]
[:a ty bedžys, falešňiku, v arečšy šedžeč.:]

8.
[:Jo bede šedžeč roceg ľebo dva:]
[:a ty bedžys, falešňica, do sondnegọ dňa.:]