Pod Prešpurkem kraj Dunaja

Moravská z kopaníc

1.
[:Pod Prešpurkem kraj Dunaja,:]
[:je kasárňa,:]
je kasárňa malovaná.

2.
[:Pod kasárňú strom zelený,:]
[:pod tým stromem,:]
pod tým stromem vojsko leží.

3.
[:Z hory věter profukuje,:]
[:už to vojsko,:]
už to vojsko mašíruje.

4.
[:Mašíruje na dvě strany,:]
[:z Uher do Čech,:]
z Uher do Čech, do Moravy.

Poznámka: pieseň sa spieva aj ako: Pri Prešporku kraj Dunaja