Záhorí, Záhorí

1.
Záhorí, Záhorí, Záhoráci, nejsu chuapci ledajací,
vínečko ve sklepu okoštujú, pěsničku si zanotuju.

2.
Záhorí, Záhorí, milované, mám tam dívča malované,
Záhorí, Záhorí, kraj náš rodný, tu sem prežil život celý.

3.
Záhorí, Záhorí, Záhoráci, nejsu chuapci ledajací,
na hody koštujú slivovičku, zatancujú na pěsničku.

4.
Záhorí, Záhorí, milované, sú dědinky malované
Záhorí, Záhorí, kraj náš rodný, tu sem prežil život celý.