Ked som išol prez haj

1.
Ked som išol prez haj, prez ten haj zeľeni,
[:postretol som tri panenki, zbiraľi maľini.:]

2.
Jedna še mi skrila, prepekna dzievčina,
[:prikrila ju ľistečkami žeľena ľešťina.:]

3.
A jak ja tam prišol, ta ja ju tam našol,
[:pod ľešťinu, pod ľešťinu, prepeknu dzievčinu.:]