Ej, pojme, zaspievajme

Mestečko, žatevná

1.
Ej, pojme, zaspievajme, pole rozveselme,
to pole, políčko, to pole, políčko,
de je šuhajíčko.

2.
Ej, spievala bi som si šuhajko o tebe,
pomislela som si, pomislela som si,
čo ma je po tebe.

3.
Ej, čo ma je po tebe, po tvojej peknoce,
[:kej ca ja ňevidzím, kej ca ja ňevidzím,
f poli pri roboce.