Čieže to dievčatá tak pekňe spievajú

Dolný Vadičov, žatevná

1.
Čieže to dievčatá tak pekňe spievajú,
[:veru voičovské, dobre ich chovajú.:]

2.
Dobre ich chovajú v samim sladkim mliece,
[:nenajde im pari v celej tejto riece.:]