Tam stej strune jarka

Rabčice, vianočná

1.
Tam stej strune jarka žeľoni še trovka,
[:pastuškovje paso vôvce jedzo kase z gorka.:]

2.
Přiľečol k ňim jaňol, tak un im povjedžol,
[:ze še Kristus Pan narodžul, zebe kôzde vjedžol.:]

3.
Vežmi Kubo ten rug, zagroj Panu Bogu,
[:aľeľuja, aľeľuja, chvala Panu Bogu.:]