Rabcecanka jo se

Rabčice

1.
Rabcecanka jo se, rabcecanka bito,
[:hočas ek ňešumno, aľe pracovito.:]

2.
Rabcecanka jo se, rabceckje sukňe mom,
[:aľe cu mi s tego, rabcecana ňimom.:]

3.
Rabcecanka jo se, z pod tej Babej gure,
[:v bjedže vechovano, vjatrem kolesano.:]

4.
Nacuš mje mamicko, v tej bjedže chovala,
[:moglaš mje utopič, kje seš mje kompala.:]