Bože, môj, otče môj, čo som urobela

Púchovska dolina

1.
[:Bože, môj, otče môj, čo som urobela,
kej som pre jedneho všetkích opuscela?:]

2.
[:Opuscela som si sokola pre páva,
išla bich ho hladac, ňeviem kdze sedáva.:]

3.
[:Sedáva, sedáva v susedovech dvore,
v susedovech dvore na hadzbavnej šnúre.:]

4.
Hadzbávna šnorečka velice cenučká,
ona sa vrezala do mojho srdečka.:]

5.
Vrezala, vrezala, už sa ňevireže,
už mi žiaden človek z toho ňespomože.:]

6.
[:Spomože, spomože, moja frajerečka,
tá mi hu vireže z mojeho srdečka.:]