Pusťeže nás, pusťe

Orava, Párnica

1.
Pusťeže nás, pusťe aspoň pred čeľusťe,
[:ak nás ňepusťiťe, zlámeme čeľusťe.:]

2.
Rada som viďela z bielej ruže perko,
[:ešže radšej ťebä, muoj milí šuhajko.:]

3.
Rada som viďela z bielej ruže púček,
[:ešťe ťebä radšej, muoj milí Jaňíček.:]

4.
Rada mám, rada dám, ešťe radšej beriem,
[:od ťeba šuhaja, ktorieho si beriem.:]

5.
Ak ho já ňezveďiem svojimi rečämi,
[:tak ho ja musím zviesť svojimi očämi.:]