Chodí Janko po potoce, hoja hoj

Nitrianska

1.
Chodí Janko po potoce, hoja hoj;
chodí Janko po potoce,
umývá si z krvi ruce,
Bože môj.

2.
Čos‘, Janíčko, čos‘ urobil, hoja hoj;
čos‘, Janíčko, čos‘ urobil,
ked sis‘ ruce zakrvavil,
Bože môj.

3.
Zabil som já holubenku, hoja hoj;
zabil som já holubenku,
čo sedela v okenenku,
Bože môj.

4.
Ve dne, v noci hrkútala, hoja hoj;
ve dne, v noci hrkútala,
mne smutnému spat nedala,
Bože môj.

5.
Sobotišské zvony zvonia, hoja hoj;
sobotišské zvony zvonia,
už Janíčka v poli honia,
Bože môj.

6.
Tí senické vyzvánajú, hoja hoj;
tí senické vyzvánajú,
už Janíčka dohánajú,
Bože môj!

7.
Tí skalické dozvonili, hoja hoj;
tí skalické dozvonili,
už Janíčka obesili,
Bože môj.