Pase Valach ovce

Valašsko

1.
Pase Valach ovce na zelenej luce,
na luce zelenej.
Valaška dobre rybky nese,
směje se, až se celá třase,
že bude jesť rybičky,
aj, ze studenej vodičky.