Ešte len v Gočove mašina pískala

1.
Ešte len v Gočove mašina pískala
[:už moja stará mať, žalostne plakala.:]

2.
Neplačte vy, mamko, že ja budem vojak,
[:ale zato plačte, kto vás bude chovať.:]

3.
Chovati mne bude Masaryk tatíček,
[:čo mi bude dávať, komisný chlebíček.:]