Keť som išou cez Bistricu

1.
Keť som išou cez Bistricu
cez enu ulicu,
videu som tam tri panenke
seďeť v okeňečku.

2.
A keď bolo po pounoci
o jednej hod'iňe,
obráť sa ti moja milá
s pravím líčkom ko mňe.

3.
Jedna bola Juliana,
a druhá Zuzana,
a tú tret'ú ňemenujem
lebo hu milujem.

4.
A ja sa ťi ňeobráťim
lebo sa ťa bojím,
ja som panna, ti mládeňec,
straťila bi veňiec.

5.Dávau som jej zlatí prsteň
abi so mnou spala,
ona na to ňižd ňeriekla,
len sa mi zasmiala.

6.
A keď biz ho aj strafila,
len za mňa samého,
a ja bi ťa ňezanahau
do skonaňia svého.