Poradzce mi, co mam robic

1.
Poradzce mi, co mam robic, za mňišku mušim isc.
Uš mi dala moja mamka čarne šati ušic.
[:Čarne šati nošic budzem a mňiška ňebudzem,
ľubovalam švarnich chlapcov, ta ich ľubic budzem.:]

2.
Popatrelam na oblačok, vidzelam farara,
dze še tota preňeščesna reverenda vžala.
[:Popatrelam na ten druhi, vidzelam mileho,
pušce že mňe mňiški, pušce, pre Boha živeho.:]

3.
Mi ce veru ňepuščime, ti mušiš mňiška bic,
kupime ci čarnu kňižku, ta še budzeš modľic.
[:Ja še s kňiški modľic budzem a mňiška ňebudzem,
ľubovalam švarnich chlopcov, ta ich ľubic budzem.:]