Búrnym morom

1.
Búrnym morom vedieš iste k prístavu života čln.
Ty si naše útočište, naše nádeje nám splň.

Refr.:
Teba prosím, drahá Matka, v trápení vždy pri ne stoj,
u tvojich nôh je tak sladko, ty nás priviň pod plášť svoj.

2.
Svoje srdce ti oddávam zdobené vencom čnosti,
v tebe silnú nádej mávam, tys` prameň všech milostí.

Refr.:

3.
Rozpomeň sa, Matka milá, nikdy počuť nebolo,
žebys` bola opustila ctiteľa ti verného.

Refr.:

4.
Tebe, Matka, prespevuje chválospevy celý svet,
príroda ťa oslavuje, tebe kvitne každý kvet.

Refr.: