Hruški plané, obierané

Trenčiansko

1.
Hruški plané, obierané,
[Z:kázala mi moja milá, prindút na ne, prindút na ne.:]

2.
Ja som prišiel, natrásel som,
[:mojej milej, premilenej nevidel som, nevidel som.:]