Čo ste hasiči (Co jste hasiči)

1.
Čo ste hasiči, čo ste robili,
[:že ste nám ten pivo,
pivo, pivovárek zhorieť nechali.:]

2.
Zhorieť nechali, aj tú hospodu,
[:my starí mazáci,
starí ulievaci, máme piť vodu.:]

3.
Vodu nepijem, my pijeme rum,
[:pivo je pro báby,
voda je pro žáby, my pijeme rum.:]

4.
Za dva, za štyri, už tu nebudem,
[:už vás, milí páni,
páni lampasáci, zdraviť nebudem.:]

alebo:

Co jste hasiči

1.
Co jste hasiči, co jste dělali,
[:že sta nám ten pivo, pivovárek
shořet nechali.:]

2.
Shořet nechali i tú hospodu,
[:my staří mazáci, staří ulejváci,
máme pít vodu.:]

3.
Vodu nepijem, my pijeme rum,
[:my vínečko pijem, vesele si žijem,
za pár jdem domů.:]

4.
Za pár, za štyři, už tu nebudem,
[:už vás milí páni, páni lampásáci,
zdravit nebudem.:]