Čierne oči, choďte spať

1.
Čierne oči, choďte spať,
[:čierne oči choďte spať,
bo musíte ráno vstať,
bo musíte ráno vstať.:]

2.
Ráno, ráno, ráničko,
[:ráno, ráno, ráničko,
keď vychodí slniečko,
keď vychodí slniečko.:]

3.
Slniečko už vychodí,
[:slniečko už vychodí,
má milá sa prechodí,
má milá sa prechodí.:]

4.
Prechodí sa po rínku,
[:prechodí sa po rínku,
donesie nám novinku,
donesie nám novinku.:]

5.
Novinečku takovú,
[:novinečku takovú,
že na vojnu verbujú,
že na vojnu verbujú.:]

6.
Keď verbujú, budú brať,
[:keď verbujú, budú brať,
škoda chlapcov na stokrát,
škoda chlapcov na stokrát.:]

7.
Dajú koňa, aj šaty,
[:dajú koňa, aj šaty,
aj klobúčik rohatý,
aj klobúčik rohatý.:]

8.
Za klobúčik pentličku,
[:za klobúčik pentličku
a ku boku šabličku,
a ku boku šabličku.:]

9.
A do ruky karabín
[:a do ruky karabím,
už ťa, milá, zochabím,
už ťa, milá, zochabím.:]

10.
Zostaň, milá, komu chceš,
[:zostaň, milá, komu chceš,
už ty mojou nebudeš,
už ty mojou nebudeš.:]