Červený kacheľ biela pec

1.
Červený kacheľ, biela pec
nevedela milá chleba piecť,
[:iba jednu kuru upiekla,
aj tá jej z pece utiekla.:]

2.
Dolapila kuru na moste,
vyplatila ju tam po chvoste:
[:Prečo si sa, kura, nepiekla,
prečo si mi z pece utiekla?:]