Prepis heligónkových zápisov do tabuľky

Od 15. 9. 2021 až do odvolania, nebudú na stránky pridávané zápisy piesni pre heligónku v tabuľkovej forme.  K vlastnému prepisu však môžete využiť program HELTAB, alebo využiť nasledujúci návod a vlastnoručne si zápisy pre heligónku zapísať do vlastnej tabuľky. Ďakujem za pochopenie.

Pri ľudových piesňach sa najčastejšie stretávame s polkou, čardášom (2/4 taktom) a valčíkom (3/4 taktom). Takže toto by mala byť prvá vec, ktorú by sme si mali uvedomiť, aby sme si pripravili tabuľku. Pre polku (2/4 takt) si rozdelíme takty (najčastejší prípad) na 4 časti, u valčíka (3/4 takt) na 3 časti. Ukážeme si jednoduchý prepis notového zápisu pre heligónku do tabuľkovej formy. Najskôr troška teórie z I. (možno II.?) stupňa základnej školy. Povedzme si, s akými dĺžkami nôt a pomlčiek sa v zápisoch ľudových piesni najčastejšie stretávame. Sú to:

Veľmi často sa používajú aj noty s bodkou. Bodka za notou predlžuje notu o polovicu jej dĺžky

 

Triola

    
Štvrťová triola má dĺžku jednej polovej noty, osminová triola má dĺžku jednej štvrťovej noty (alebo "ľudovo napísané" v rovnakom časovom úseku sa namiesto dvoch štvrťových nôt zahrajú tri štvrťové noty, namiesto dvoch osminových nôt sa v takom istom dlhom čase zahrajú (o "niečo" rýchlejšie) tri osminové noty)

Ligatúra - spája dve noty rovnakých dĺžok - obe noty sa zahrajú bez prerušenia. 

To bolo troška najnutnejšej teórie a poďme k samotnému prepisu.

Príklady prepisu nôt rôznych dĺžok vo valčíku

 

Príklady prepisu nôt rôznych dĺžok v polke


Vizuálne si skontrolujeme celý zápis. Najskôr musíme zistiť či ide o 2/4, alebo 3/4 takt - to býva označené hneď na začiatku piesne. V oboch prípadoch si pripravíme tabuľku, ktorá bude mať pre jednu osnovu 4 riadky rozdelenú na takty.
Do prvého riadku (zhora) budeme zapisovať čísla gombíkov druhého radu pravej (melodickej) časti (hmatníka) heligónky (noty/čísla označené bodkou). Do druhého riadku budeme zapisovať noty/čísla z prvého radu hmatníka heligónky. Do tretieho radu budeme zapisovať basy a akordy (priznávky) a do štvrtého radu smer mechu - tlak > . a ťah <.
Tabuľku rozdelíme nielen na 4 riadky, ale aj na takty a takty na doby. 

U valčíkov (3/4 takt) používame tabuľku, kde sú najčastejšie takty rozdelené vždy na tri stĺpce, u poliek každý takt na 4 stĺpce.

valčík

Polka

Sú prípady, ak je valčík zapísaný napr. pomocou 6/8 taktu a polka pomocou 4/8, alebo 4/4=C taktu, vtedy takty rozdelíme u valčíka na 6 a polku na 8 stĺpcov. 

Môžeme prejsť k samotnému prepisu. Čísla z notového zápisu prepisujeme do prvých dvoch riadkov tabuľky podľa toho, či je tón v prvom alebo druhom rade na heligónke. Tóny v prvom rade sú označené len číslom, tóny v druhom rade majú za číslom bodku. V tabuľke je druhý rad úplne navrchu. 

Príklad prepisu melódie valčíka

Príklad prepisu melódie polky

 

Príklad prepisu basovej linky vo valčíku (žltou farbou je naznačený prepis ligatúry)

Príklad prepisu basovej linky v polke

 

Príklad prepisu smeru mechu vo valčíku

Príklad prepisu smeru mechu v polke

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť