Krátky návod - Ako z piesne umiestnenej na YouTube získať akordy

K stiahnutiu akordov z piesne umiestnenej na YouTube môžeme využiť on-line službu stránok https://chordify.net/
Najskôr si na Youtube nájdeme video s piesňou, ktorej akordy chceme zistiť. Skopírujeme si jeho adresu a vložíme do okna - viď. obr. 01. a stlačíme „Enter“

Po chvíli nám stránka ponúkne hľadanú pieseň. Kliknutím na ponúkaný súbor odsúhlasíme analýzu akordov.

Po zmene okna si pieseň môžeme prehrávať, sledovať akordy v piesni a prípadne si ich doplniť k textu piesne. 

Neregistrovanému návštevníkovi stránka ponúka denne len obmedzený počet piesní. Prihlásený návštevník získa prístup k väčšiemu počtu analyzovaných piesni a k ďalším funkciám stránok. Rozoznávanie akordov nie je 100%-né, ale pre rýchlu orientáciu nám to možno bude postačovať. Nie vždy stránky zachytia sled všetkých akordov, najmä, ak idú rýchlo za sebou a tiež môže dochádzať k zámene molového akordu za durový a naopak a môžeme mať pocit, že grafické zobrazenie akordov nie je celkom synchrónne so zvukom.
Analyzované akordy sú zobrazované na časovej osi a zároveň sú zobrazované ako hmaty pre gitaru, ukulele, alebo ako akordy pre klávesový nástroj.