Od 15. 9. 2021 až do odvolania, nebudú na stránky pridávané zápisy piesni pre heligónku v tabuľkovej forme.  K vlastnému prepisu však môžete využiť program HELTAB, alebo využiť nasledujúci návod a vlastnoručne si zápisy pre heligónku zapísať do vlastnej tabuľky. Ďakujem za pochopenie.

Pri ľudových piesňach sa najčastejšie stretávame s polkou, čardášom (2/4 taktom) a valčíkom (3/4 taktom). Ukážeme si jednoduchý prepis takéhoto notového zápisu pre heligónku do tabuľkovej formy. Najskôr si povedzme, s akými dĺžkami nôt a pomlčiek sa v zápisoch ľudových piesni stretávame. Sú to noty a pomlčky:

Veľmi často sa používajú aj noty s bodkou. Bodka za notou predlžuje notu o polovicu jej dĺžky

 

Triola

    
Štvrťová triola má dĺžku jednej polovej noty, osminová triola má dĺžku jednej štvrťovej noty (alebo "ľudovo napísané" v rovnakom časovom úseku sa namiesto dvoch štvrťových nôt zahrajú tri štvrťové noty, namiesto dvoch osminových nôt sa v takom istom dlhom čase zahrajú (o "niečo" rýchlejšie) tri osminové noty)

Ligatúra - spája dve noty rovnakých dĺžok - obe noty sa zahrajú bez prerušenia. 

To bolo troška najnutnejšej teórie a poďme k samotnému prepisu.

Príklady prepisu nôt rôznych dĺžok vo valčíku

 

Príklady prepisu nôt rôznych dĺžok v polke


Vizuálne si skontrolujeme celý zápis. Najskôr musíme zistiť či ide o 2/4, alebo 3/4 takt - to býva označené hneď na začiatku piesne. V oboch prípadoch si pripravíme tabuľku, ktorá bude mať pre jednu osnovu 4 riadky rozdelenú na takty.
Do prvého riadku (zhora) budeme zapisovať čísla gombíkov druhého radu pravej (melodickej) časti (hmatníka) heligónky (noty/čísla označené bodkou). Do druhého riadku budeme zapisovať noty/čísla z prvého radu hmatníka heligónky. Do tretieho radu budeme zapisovať basy a akordy (priznávky) a do štvrtého radu smer mechu - tlak > . a ťah <.
Tabuľku rozdelíme nielen na 4 riadky, ale aj na takty a takty na doby. 

U valčíkov (3/4 takt) používame tabuľku, kde sú najčastejšie takty rozdelené vždy na tri stĺpce, u poliek každý takt na 4 stĺpce.

valčík

Polka

Sú prípady, ak je valčík zapísaný napr. pomocou 6/8 taktu a polka pomocou 4/8, alebo 4/4=C taktu, vtedy takty rozdelíme u valčíka na 6 a polku na 8 stĺpcov. 

Môžeme prejsť k samotnému prepisu. Čísla z notového zápisu prepisujeme do prvých dvoch riadkov tabuľky podľa toho, či je tón v prvom alebo druhom rade na heligónke. Tóny v prvom rade sú označené len číslom, tóny v druhom rade majú za číslom bodku. V tabuľke je druhý rad úplne navrchu. 

Príklad prepisu melódie valčíka

Príklad prepisu melódie polky

 

Príklad prepisu basovej linky vo valčíku (žltou farbou je naznačený prepis ligatúry)

Príklad prepisu basovej linky v polke

 

Príklad prepisu smeru mechu vo valčíku

Príklad prepisu smeru mechu v polke