FAQ - k programu Helga

 

Prečo nemám v ponuke niektoré basy a akordy/priznávky?
- V ponuke sa objavujú len tie basy a akordy (priznávky), ktoré sa vyskytujú v stupnici, z/do ktorej sa notový zápis prepisuje a funkčné sú len tie, ktoré sú na heligónke vo vybranom ladení aj reálne osadené.

Prečo nemám v ponuke sedmičkové akordy (napr. G7)
- V súčasnosti väčšina výrobcov heligoniek osadzuje sedmičkové akordy "len" na objednávku. Jediný prípad, keď musíme riešiť či heligónka má, alebo nemá osadený sedmičkový bas - 3 a 4 gombík na ťah - je riešený v úvode nastavenia zápisu kde zaškrtávame políčko, že heligónka má osadený sedmičkový bas.

Prečo musím zadať Meno (Nick) zapisovateľa
- Výsledný zápis vo veľkej miere závisí aj od zapisovateľa. Jeho meno (Nick) nám už na prvý pohľad môže povedať, či nám jeho zápisy a teda aj ten konkrétny bude vyhovovať, alebo nie.