Krátky návod - Ako získať akordy z mp3 nahrávky

K tomu môžeme využiť bezplatný program Sonic Visualiser. Je to jednoduchý software (program) určený primárne k zobrazovaniu (analýze) zvukového priebehu. Okrem rôznych zvukových analýz umožňuje prehrávanie zvukovej stopy s možnosťou meniť jej rýchlosť, počúvanie úseku piesne v tzv. slučke, umožňuje automaticky zistiť akordy, základnú tóninu (stupnicu piesne), tempo a ako bolo spomenuté, pomocou rôznych „pluginov“ mnoho ďalšieho.
Samotný program stiahneme z adresy: https://www.sonicvisualiser.org - v sekcii „Download“. Podľa operačného systému si vyberieme verziu programu, najčastejšie asi 64 bitovú verziu pre Windows.
Okrem samotného programu však musíme tiahnuť ešte aspoň jeden „plugin“ (doplnok), bez ktorého by bol program „nepoužiteľný“.
Stránky ponúkajú stiahnutie viacerých doplnkov (pluginov) jednotlivo, avšak na odkaze https://code.soundsoftware.ac.uk/projects/vamp-plugin-pack môžeme získať Inštalátor pluginov.
Najskôr nainštalujeme samotný program Sonic Visualizer a až po ňom inštalátor pluginov. Doporučujem nainštalovať tieto pluginy: Chordino and NNLS Chroma, Quen Mary plugin set a Tempogram.
Program je možné prepnúť okrem iných jazykov aj do češtiny - viď nasledujúce obrázky.

 

Zmeny v nastaveniach sa prejavia až po reštartovaní (znovu spustení) programu. Po spustení programu môžeme načítať súbor mp3 (mp3, wav, wma,...) z ktorého chceme získať akordy. Program umožňuje použiť aj funkciu "chyť a pusť“ - drag and drop.
K analýze a zobrazeniu akordov sa dostaneme cez funkciu Transform/Analysis by Plugin Name/Chordino/Chord Estimate (Proměna/Rozbor podle názvu přídavniho modulu/ Chordino/Chord Estimate). Pri najbližšom ďalšom použití programu už nájdeme naposledy používané funkcie rýchlejšie prostredníctvom voľby Transforms/Recent transforms/...  (Proměna/Poslední proměny/....

Stačí len odsúhlasiť prednastavené hodnoty a program rozanalyzuje akordy.

Ak chceme zistiť tóninu, v ktorej je pieseň nahraná zvolíme Transform/Analysys by Category/Key and Tonality/Key Detector Key a odsúhlasíme. Na začiatku piesne nám zobrazí tóninu piesne.

Z programu Sonic Visualizer si môžeme akordy prepísať jednoducho do obyčajného „Poznámkového bloku“, či iného textového editora (MS Word, Libre office,...)

Na rýchlu transpozíciu akordov z takto pripraveného zápisu môžeme použiť webovú stránku http://www.tabtuner.com Stránka je jednoduchá, ovládanie intuitívne. Skopírujeme text s akordami do pripraveného okna a posúvaním hore/dole (Higer/Lower sa nám akordy posúvaju smerom nahor/nadol vždy o pol tóna. Upozorňujem aj na zaškrtávacie poličko „Use Enharmonic, ktorý po zaškrtnutí ponúka enharmonicku zámenu - nahrádza napr. akord Cis za Des a naopak. Treba si dať pozor na to, že stránka používa nie naše (nemecké) označovanie tónov/akordov, ale anglické.
anglické značenie tónov: C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, B, C (C, Des, D, Es, E, F, Ges, G, As, A, Bb, B, C)
nemecké značenie tónov: C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, H, C (C, Des, D, Es, E, F, Ges, G, As, A, B, H, C) Rozdiel je v značení tónu B a H.

>
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
OK
Odmietnuť
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
OK
Odmietnuť